Pandango sa Ilaw (Dance with Light)

Ang Pandanggo sa Ilaw

Ang Pandanggo sa Ilaw

Ang Pandanggo sa Ilaw (Dance with Light) ay isang kultural na sayaw ng Pilipinas na naging popular sa mga rural na lugar sa bansa. Ang sayaw na ito ay nagsimula sa sayaw na Fandango, katutubong sayaw ng mga Espanyol, na dumating sa Pilipinas sa panahon ng mga Kastila . Ang sayaw na ito ay naging sikat sa mga illustrados noon at sa kalaunan ay naging tanyag na rin sa lokal na komunidad. Sa unang bahagi ng ika-18 siglo , ang anumang mga sayaw na itinuturing na masigla at buhay na buhay ay tinatawag na Pandanggo.

Ang Pandanggo sa Ilaw ay sinasabing nag-simula sa Mindoro, ang ikapitong – pinakamalaking isla sa Pilipinas. Ang sayaw ng mga ilaw ay nahahalintulad sa mga alitaptap (firefly) sa dapit-hapon at sa gabi . Ang Pandanggo Sa Ilaw ay syang pinaka- mahirap sa lahat ng pandanggos . Ito ay makulay at hindi pangkaraniwan dahil ang babaeng mananayaw ay may tatlong lampara o ” tinghoy ” ( oil lamp) – isa sa ulo at dalawa sa likod ng bawat kamay . Ang partikular na pandanggong ito ay nangangailangan ng kasanayan sa pagbabalanse ng tatlong tinghoy. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng masisiglang mga hakbang at palakpakan. Ang mananayaw ng pnadanggo ay tinatawag na “pandanggera”.

Philippines Folk Dance - Ang Pandanggo sa Ilaw

Philippines Folk Dance – Ang Pandanggo sa Ilaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s