Cultural dance Singkil (Sayaw sa Singkil)

folk dance

folk dance

Ang Singkíl ay isang sikat na sayaw ng mga taga-Maranao na ginaganap sa panahon ng pagdiriwang at iba pang mga kasiyahan at kapistahan. Babaeng mananayaw ang sentro ng sayaw na ito at sinasabing ito ay isang maharlikang sayaw ng mga Muslim o ng mga dugong bughaw. Sa saliw at tunog na dulot ng kawayan, ang babaeng mananayaw ay nakabihis sa eleganteng Muslim na kasuotan at mahusay na humahakbang at hindi naiipit ang mga paa sa bawat galaw ng kawayan, listo sa bawat kilos at sayaw na nagsisimula sa mabagal na tempo hanggang pabilis ng pabilis ang indak habang may hawak na panyo o pamaypay at umiindak sa saliw ng kulintang at agung na syang mga pangunahing instrumentong ginagamit sa musika ng singkil.

Ayon sa alamat na isinulat noong ika -14 na siglo, ang sayaw na ito ay nagsasaad ng kwento tungkol kay Prinsesa Gandingan na habang sya ay nasa gitna ng isang gubat, nagkaroon ng lindol na sanhi ng mga diwata ng gubat . Ang mga na kawayan na ginagamit sa sayaw ay kumakatawan sa mga puno na bumabagsak sa lupa na dulot ng paglindol. Ang matapat na alipin ng Prinsesa ay nakasunod at nakapayong sa kanya habang pilit nyang tinatahak ang landas sa gubat. Sa bandang huli, ang prinsesa ay nailigtas ng isang prinsipe. Mapa hanggang ngayon, ang mga prinsesa ng Sulu ay kinakailangang matutunan ang mahirap at marangal na Sayaw sa Singkil.folk dance

– Send money to your loved ones in Philippines via Remit2Home Online Money Transfers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s