Masskara Sa Bacolod

Festival in Philippines - Masskara Sa Bacolod

Festival in Philippines – Masskara Sa Bacolod


Ang Masskara Festival ay syang pinakamalaking taunang kasiyahan sa Bacolod kung saan ito ay sumasalamin sa mga Bacoleños bilang masayahin, magalakin, at palaging nakangiti. Ang okasyong ito ay nagtatampok ng mga kumpetisyon sa palaro, kultural na mga programa , karnabal , paligsahan sa kagandahan at katalinuhan ng mga Bacoleñong dilag at isang mahabang Mardi grass sa kalye kung saan ang mga tao ay sumasayaw sa kalye at nagkakasiyahan sa indak at saliw sa iba’t ibang tugtog ng musika. Ang MassKara Festival ay nagaganap tuwing ikatlong linggo ng Oktubre at inaabot ng isang linggo. Ang Bacolod City na syang kabisera ng lalawigan ng Negros Occidental ay nagkakaron ng kumpetisyon sa pagsasayaw sa kalye o street dancing kung saan ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nasa kalye ng syudad at nakikisaliw sa ritmo ng musika, nagpapagandahan ng costume o kasuotan, pagalingan sa sayaw, sabayan sa indak, tugtog at iba pang mga criteria sa kahusayan ng street dancing.

Celebrating - Masskara Sa Bacolod

Celebrating – Masskara Sa Bacolod in Philippines

Ang salitang MassKara ay nagmula sa pagsasanib ng mga salitang Ingles na “Mass” para sa ‘ maraming tao ‘ at Cara , ang Espanyol na salita para sa mukha . Ang maskarang mukha ay kailangang nakangiti upang maipakita mga taga-Bacolod na kilala noon pa mang dekada 70 bilang “City of Smiles”. Ang taunang selebrasyong ito ay dinadayo ng mga dayuhan at inaabangan ng mga kababayan mapa loob at labas ng bansa. Ito ay isang napakasayang okasyon kung saan ang mga Bacoleños at mga pinoy na galing sa mga karatig na lugal sa bansa ay nagkakatipon tipon upang magsaya at makigalak dito.

Ang kapistahang ito ay nagsimula noong dekada 80 bilang tugon sa dalawang malaking krisis na tumama sa lalawigan ng Negros , una, ang lalawigan ay naghihirap dahil sa sobrang baba ng presyo ng asukal dahil sa kompetisyon, at pangalawa, maraming Negrenses ang namatay sa isang sakuna na kinasangkutan ng isang malaking barko, ang Don Juan. Sa pagdiriwang ng Masskara sa Bacolod, ipinakikita ng mga tao ang kanilang katatagan at kakayahang labanan ang anumang krisis na darating o dumapo sa kanilang buhay.

Festival in Philippines - Masskara Sa Bacolod

Festival in Philippines – Masskara Sa Bacolod.

– Send money to your loved ones in Philippines via Remit2Home Online Money Transfers

Trivia Time

1. Some horticulturists suspect that the banana was the earth’s first fruit. Banana plants have been in cultivation since the time of recorded history. One of the first records of bananas dates back to Alexander the Great’s conquest of India.

Bananas could possibly be the first fruit on earth

Banana – The First Fruit on Earth?

2. In Ireland, children who celebrate their birthday are given ‘birthday bumps’ by holding them upside down and bumping them gently on the floor for every year of their life. An extra bump is added for good luck.

3. You have no sense of smell when you’re sleeping, and you can see your nose all the time but somehow your brain always ignores it!

4. Snails produce a colorless, sticky discharge that forms a protective carpet under them as they travel along. The discharge is so effective that they can crawl along the edge of a razor without cutting themselves.

Snails can move smoothly on a sharp surface

Snail on a sharp surface

5. How long do bills last? A US $1 bill or a $10 bill last for an average of eighteen months. Five dollar bills last around fifteen months, and twenties kick around for two years. The larger denomination bills can last up to eight years. Good thing that the average coin lasts for 25 years, since new pennies cost over 1.67 cents each to make.

How long will a bill or a coin remain in circulation

How long do bills last?

– Send money to your loved ones in Philippines via Remit2Home Online Money Transfers